Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


declaracions_de_dereitos_e_lexislacion

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
declaracions_de_dereitos_e_lexislacion [2020/01/06 11:56]
isabel [Mary Wollstonecraft]
declaracions_de_dereitos_e_lexislacion [2020/01/06 12:03] (actual)
isabel [Un camiño apenas iniciado]
Línea 12: Línea 12:
 [[http://​enigualdade.com/​2014/​05/​30/​un-camino-apenas-iniciado/​|Necesidade de re-presentación]] [[http://​enigualdade.com/​2014/​05/​30/​un-camino-apenas-iniciado/​|Necesidade de re-presentación]]
  
-As revolucións liberal-burguesas,​ e principalmente a Revolución Francesa de 1789, propuxéronse como principal obxectivo a consecución da igualdade xurídica, as liberdades públicas e salvagárdaa dos dereitos políticos: “Liberdade,​ igualdade e fraternidade”. Pero a revolución quedou en mans dos homes. As mulleres, que participaron activamente,​ quedaron fóra das principais decisións “revolucionarias”.+As revolucións liberal-burguesas,​ e principalmente a Revolución Francesa de 1789, propuxéronse como **principal obxectivo a consecución da igualdade xurídica, as liberdades públicas e salvagárdaa dos dereitos políticos**: “Liberdade,​ igualdade e fraternidade”. Pero a revolución quedou en mans dos homes. As mulleres, que participaron activamente,​ quedaron fóra das principais decisións “revolucionarias”.
  
-En 1791,  Olympe de  Gouges declara a traizón da Revolución e publica a Declaración dos dereitos da muller e a cidadá, na que recolle a afirmación política das mulleres e reclamaba un trato igualitario con respecto aos homes en todos os aspectos da vida, públicos e privados: dereito ao voto, exercer cargos públicos, falar en público sobre asuntos políticos, a igualdade de honras públicas, o dereito á propiedade privada, a participar no exército e na educación e, por suposto, a ter igual poder na familia e na igrexa.+En 1791, [[http://​es.wikipedia.org/​wiki/​Olympe_de_Gouges|Olympe de  Gouges]] declara a traizón da Revolución e publica a [[http://​feminismo.about.com/​gi/​o.htm?​zi=1/​XJ&​zTi=1&​sdn=feminismo&​cdn=espanol&​tm=83&​f=00&​tt=65&​bt=6&​bts=27&​zu=http%3A//​www.edukanda.es/​mediatecaweb/​data/​zip/​869/​docs/​declaracionDerechosMujer.pdf|Declaración dos dereitos da muller e a cidadá]], na que recolle a afirmación política das mulleres e reclamaba un trato igualitario con respecto aos homes en todos os aspectos da vida, públicos e privados: dereito ao voto, exercer cargos públicos, falar en público sobre asuntos políticos, a igualdade de honras públicas, o dereito á propiedade privada, a participar no exército e na educación e, por suposto, a ter igual poder na familia e na igrexa.
  
-Un ano máis tarde, en 1792,  Mary  Wolltononecraft denuncia na súa obra máis importante, ​ Vindicación dos dereitos da muller, a situación de escravitude das mulleres: “Xa é hora de facer unha revolución nos costumes femininos, xa é hora de devolverlles ás mulleres a súa dignidade perdida e que contribúan como membros da especie humana á reforma do mundo, cambiando elas mesmas…”.+Un ano máis tarde, en 1792, [[http://​es.wikipedia.org/​wiki/​Mary_Wollstonecraft|Mary Wolltononecraft]] denuncia na súa obra máis importante, ​[[http://​feminismo.about.com/​gi/​o.htm?​zi=1/​XJ&​zTi=1&​sdn=feminismo&​cdn=espanol&​tm=68&​f=00&​tt=65&​bt=3&​bts=9&​zu=http%3A//​www.jzb.com.es/​resources/​vindicacion_derechos_mujer_1792.pdf|Vindicación dos dereitos da muller]], a situación de escravitude das mulleres: “Xa é hora de facer unha revolución nos costumes femininos, xa é hora de devolverlles ás mulleres a súa dignidade perdida e que contribúan como membros da especie humana á reforma do mundo, cambiando elas mesmas…”.
  
-Hai que atreverse a conxugar todos os verbos en primeira persoa.+Hai que atreverse a conxugar todos os verbos ​[[http://​www.enpalabras.com/​blog/​2014/​05/​la-idea-compartida-de-hacer-algo-al-respecto/​|en primeira persoa]].
  
 O certo é que na vasalaxe anterior ao desenvolvemento do capitalismo industrial había menos diferenzas. É dicir, inexistencia de dereitos para homes e mulleres. Pero no proceso de desenvolvemento establécense complicidades co  patriarcado para que a redución das mulleres ao ámbito doméstico asegurase a dispoñibilidade de man de obra barata. Había que alimentar ao novo sistema. É nesta época cando se produce a maior separación de roles entre o produtivo e o  re-produtivo. O certo é que na vasalaxe anterior ao desenvolvemento do capitalismo industrial había menos diferenzas. É dicir, inexistencia de dereitos para homes e mulleres. Pero no proceso de desenvolvemento establécense complicidades co  patriarcado para que a redución das mulleres ao ámbito doméstico asegurase a dispoñibilidade de man de obra barata. Había que alimentar ao novo sistema. É nesta época cando se produce a maior separación de roles entre o produtivo e o  re-produtivo.
  
-Pero o maior triunfo do sistema foi impoñer o ideal da familia burguesa, que foi asumido polo propio movemento obreiro. E aínda que é certo que moitas veces a realidade está máis cargada de rutina que de intencionalidade,​ tamén é máis perigoso porque os costumes fan leis. E as leis si que custa cambialas.+Pero o maior triunfo do sistema foi impoñer o ideal da familia burguesa, que foi asumido polo propio movemento obreiro. E aínda que é certo que moitas veces a realidade está máis cargada ​[[http://​enigualdade.com/​nuestro-punto-de-partida/​|de rutina que de intencionalidade]], tamén é máis perigoso porque os costumes fan leis. E [[http://​www.enpalabras.com/​blog/​2010/​05/​palabra-de-ley/​as leis si que custa cambialas]].
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
declaracions_de_dereitos_e_lexislacion.txt · Última modificación: 2020/01/06 12:03 por isabel