Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


desprovistas_de_poder

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
desprovistas_de_poder [2019/12/21 12:20]
isabel
desprovistas_de_poder [2019/12/21 16:13] (actual)
isabel
Línea 27: Línea 27:
 Para **a minoría máis cualificada,​ sempre que non fose depurada polo Réxime**, <fc #​800080>​estaban a enfermería,​ o maxisterio e as oficinas (aínda que <wrap hi>estas últimas con dubidosa reputación moral</​wrap>​)</​fc>​. Cui- dar e atender en posición de subordinada ao home non alteraba a feminidade da «[[http://​www.grupo3estudios.es/​nancy-y-la-nueva-mujer-espanola/​|Nova Muller Española]]». ​ Para **a minoría máis cualificada,​ sempre que non fose depurada polo Réxime**, <fc #​800080>​estaban a enfermería,​ o maxisterio e as oficinas (aínda que <wrap hi>estas últimas con dubidosa reputación moral</​wrap>​)</​fc>​. Cui- dar e atender en posición de subordinada ao home non alteraba a feminidade da «[[http://​www.grupo3estudios.es/​nancy-y-la-nueva-mujer-espanola/​|Nova Muller Española]]». ​
  
-(…) As reformas lexislativas progresistas promovidas pola República (a Lei do Divorcio, a despenalización do aborto e a lei de Matrimonios Civís) foron totalmente abolidas. Desde 1938 ata o final da Ditadura, os dereitos da familia basearanse no Código Civil de 1889 de inspiración napoleónica. A familia recoñécese como institución natural e fundamento da sociedade e a maternidade como o eixo  definitorio da feminidade. ​+(…) As reformas lexislativas progresistas promovidas pola República (a Lei do Divorcio, a despenalización do aborto e a lei de Matrimonios Civís) foron totalmente abolidas. ​**Desde 1938 ata o final da Ditadura, os dereitos da familia basearanse no Código Civil de 1889 de inspiración napoleónica. A familia recoñécese como institución natural e fundamento da sociedade e a maternidade como o eixo  definitorio da feminidade**
  
-No laboral, o Foro do Traballo de 1938 declaraba que: “Todos os españois teñen dereito ao traballo. A satisfacción deste dereito é misión primordial do Estado” e, posteriormente,​ engadía que “O Estado se compromete a exercer unha acción constante e eficaz en defensa do traballador,​ a súa vida e o seu traballo. Limitará convenientemente a duración da xornada para que non sexa excesiva, e outorgará ao traballo toda sorte de garantías de orde defensiva e humanitaria. En especial prohibirá́ o traballo nocturno das mulleres e nenos, regulasé o traballo a domicilio e liberasé á muller casada do taller e da fábrica.” +No laboral, ​**o Foro do Traballo de 1938 declaraba que: “Todos os españois teñen dereito ao traballo**. A satisfacción deste dereito é misión primordial do Estado” e, posteriormente,​ engadía que “[[organizacion_sindical|O Estado se compromete a exercer unha acción constante e eficaz]] en defensa do traballador,​ a súa vida e o seu traballo. Limitará convenientemente a duración da xornada para que non sexa excesiva, e outorgará ao traballo toda sorte de garantías de orde defensiva e humanitaria. ​<fc #800080>En especial prohibirá́ o traballo nocturno das mulleres e nenos, regulasé o traballo a domicilio e liberasé á muller casada do taller e da fábrica”.</​fc> ​
  
-Todas as medidas de política familiar terán como obxectivo apartar ás mulleres casadas do traballo retribuído (negación do subsidio familiar se a esposa traballa, o «dote nupcial» das empresas por deixar o emprego, os premios á natalidade, etc.). Esta posición resultaba funcional nunha  autarquía cun mercado de traballo estancado pois evitaba o aumento do paro masculino. Tamén as políticas ​ pronatalistas (que máis que políticas eran discursos morais e  patrióticos) tiñan, entre outros, un obxectivo funcional: cubrir o baleiro demográfico creado pola contenda+<fc #​800080>​**Todas as medidas de política familiar terán como obxectivo apartar ás mulleres casadas do traballo retribuído**</​fc> ​(<fc #800080>negación do subsidio familiar se a esposa traballa, o «dote nupcial» das empresas por deixar o emprego, os premios á natalidade</fc>, etc.). Esta posición ​**resultaba funcional nunha  autarquía cun mercado de traballo estancado pois evitaba o aumento do paro masculino**
  
-A partir de 1942, todas as regulamentacións dispoñerán que as traballadoras ao casar deberán abandonar o seu posto de traballo. As casadas que continúen traballando en industrias ou talleres farano «á negra» e non aparecerán nas pouco fiables estatísticas laborais da época. Pero non só tratábase de «liberarlles» dos duros traballos das fábricas, tamén se «liberó» ​á minoría de españolas academicamente máis formadas do exercicio da Avogacía do Estado, a Xudicatura, a Fiscalía, a  Magistratura,​ a Inspección de Traballo, ​notaríaa ​e o Corpo Diplomático,​ é dicir, daquelas profesións que podían outorgarlles poder e autonomía. Nesa ocasión, o mandato patriarcal situousé por encima dos privilexios de clase. A única carreira profesional considerada adecuada para as mulleres era a de mestra de nenas, profesión que se caracterizaba por estar ben considerada socialmente pero moi mal retribuída. No medio dese clima contrario ao traballo retribuído das mulleres casadas, a realidade era que miles delas traballaban duramente e percibindo retribucións moi inferiores ás dos homes. Non se lles apartó do traballo, #abocaŕ aos traballos familiares non remunerados,​ á economía mergullada e á condición de «exército de reserva de man de obra». ​+<​blockquote><​fc #​800080>​Tamén as políticas ​ pronatalistas</​fc>​ (que máis que políticas eran discursos morais e  patrióticos) <fc #​800080>​tiñan,​ entre outros, un obxectivo funcional: cubrir o baleiro demográfico creado pola contenda</​fc>​.</​blockquote>​  
 + 
 +<wrap hi><​fc #800080>A partir de 1942, todas as regulamentacións dispoñerán que as traballadoras ao casar deberán abandonar o seu posto de traballo</​fc></​wrap>​**As casadas que continúen traballando en industrias ou talleres farano «á negra» e non aparecerán nas pouco fiables estatísticas laborais da época.**  
 + 
 +**Pero non só** tratábase de «liberarlles» ​**dos duros traballos das fábricas**<fc #800080>tamén se «liberoou» ​á minoría de españolas academicamente máis formadas do exercicio da Avogacía do Estado, a Xudicatura, a Fiscalía, a  Magistratura,​ a Inspección de Traballo, ​notaría ​e o Corpo Diplomático, ​**é dicir, daquelas ​[[muller_e_avogacia|profesións que podían outorgarlles poder e autonomía]]**</​fc>​. Nesa ocasión, ​**o mandato patriarcal situousé por encima dos privilexios de clase** 
 + 
 +<fc #800080>A única carreira profesional considerada adecuada para as mulleres era a de mestra de nenas</fc>, profesión que se caracterizaba por estar <wrap hi><​fc #800080>ben considerada socialmente pero moi mal retribuída</​fc></​wrap>​ 
 + 
 +<​blockquote>​No medio dese clima contrario ao traballo retribuído das mulleres casadas, a realidade era que miles delas traballaban duramente e percibindo retribucións moi inferiores ás dos homes. Non se lles apartó do traballo, #abocaŕ aos traballos familiares non remunerados,​ á economía mergullada e á condición de «exército de reserva de man de obra».</​blockquote> ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
desprovistas_de_poder.txt · Última modificación: 2019/12/21 16:13 por isabel