Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


emilia_pardo_bazan

Anexos / Emilia Pardo Bazán
De profesión: escritora


Minuto 18: proponse vivir da literatura, xa que se emancipa.

Minuto 40: a primeira escritora profesional que vive da súa literatura. A súa literatura dálle éxito, prestixio e diñeiro.


O seu incrible legado


Emilia Pardo Bazán (1851-1921) está considerada a mellor novelista española do século XIX e unha das escritoras máis destacadas da nosa historia literaria. Ademais de novelas e contos, escribiu libros de viaxes, obras dramáticas, composicións poéticas e numerosísimas colaboracións periodísticas, a través das cales a súa presenza foi constante na España do seu tempo.

Coa suá obra e coa súa vida puxo de manifesto a capacidade da muller para ocupar na sociedade os mesmos postos que o home, sen renunciar ao especificamente feminino.

A súa memoria, un interese que non para de crecer


Bibliotecas cheas de tesouros


O feminismo de Dona Emilia


O seu amis­ tad con Giner dos Ríos, Castelar e outras personalidades, coas que non estaba de acordo en puntos transcendentais, pero ás que sentía unida nunha actitude comiín de defensa dos dereitos da muller.

No seu artigo Don Francisco Giner di: Naceu a nosa amizade, non de similitude de ideas, senón, pola súa banda, dun xeneroso interese cara ao meu traballo, e pola miña do coñecemento da suma bondade daquela escollida alma (…). Era Giner resueltamente feminista. Todo o que incumbía ao mejoramiento da condición da muller interesáballe no máis alto grao. Por el coñecín a famosa obra de Stuart Mill, A escravitude fiminina, que tanto influíu no movemento feminista en Inglaterra < wrap hi>e que fixen traducir e publiquei en castelán, cando aínda cría, ilusionada, que puidesen aquí importarlles a alguén tales asuntos</wrap> (A Lectura, 1.1, marzo 1915). Moi vinculada ao grupo dos krausistas e a Giner estaba tamén a súa paisana Concepción Arenal, quen en 1844 resumía a situación da muller en España nun estudo para a obra The woman question in Europe (Nova York, Putnam's Sons). Dona Emilia dedícalle un artigo: Concepción Arenal e as súas ideas acerca da muller (Novo Teatro Crítico, num. 26, xaneiro 1893, pp. 269-304).

A súa conciencia feminista espertou moi tempranamente, alentada, en boa medida -como ela mesma confesa-, pola axuda comprensiva do seu pai, que sempre impulsou as súas inclinacións:

O meu inesquecible pai, desde que eu podo lembrar como pensaba (antes de que eu puidese asentir con plena convicción á súa pensa­ minto), profesou sempre nestas cuestións un criterio moi análo­ go ao de Stuart Mill, e ao ler as páxinas da escravitude feminina, ás veces férenme con dolorosa alegría reminiscencias de razoa­ mientos oídos na primeira mocidade, que se trocaron en diálogos cando comezou para min a madurez do xuízo (…)E repito que así lle oín opinar desde os meus anos máis tenros, de xeito que non acertaría a dicir se a miña convicción propia foi froito daquela, ou se ao concretarse naturalmente a miña, a conformidade veu corroborar e estender os principios que xa ambos levabamos na medula do cerebro

O seu prologo ao libro de Stuart Mill

Stuart Mill, Novo Teatro Crítico, año II, num. 17, maio 1892, pp. 41-76. Este artigo serviu de prólogopara A escravitude feminina de Stuart Mill, que dona Emilia publicou no tomo II da Biblioteca da muller. É de destacar a forma que neste artigo/prólogo destácase a importancia de Harriet Taylor Mill.

El libro, con el prólogo de Emilia Pardo Bazán está accesible para su lectura y descarga:As sen-razóns do seu tempo e os seus coetáneosA biblioteca da muller

Ao redor da obra: Conciencia de muller. Por Ana María Freire: Biblioteca de Autor Emilia Pardo Bazán.Vida e obra
emilia_pardo_bazan.txt · Última modificación: 2020/01/16 14:01 por isabel