Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
start [2015/08/06 09:58]
isabel
start [2020/01/17 13:18] (actual)
isabel
Línea 1: Línea 1:
-<fc #​6495ed><​fs xx-large>​El dinero de las mujeres</​fs></​fc>​+<fc #​6495ed><​fs xx-large>​O diñeiro das mulleres</​fs></​fc>​
  
-{{ :​0_presentacion-logos:​presentacionlibro-1.jpg?​700 |}} +<WRAP center round box 95%> 
-\\+<​blockquote>​Se resulta que o que vexo non coincide co que creo, entón ou cambio a miña maneira de crer ou cambio a miña maneira de mirar. Jorge Wagensberg </​blockquote>​
  
 +{{ vimeo>​306428170?​800x450 }}
 +<WRAP center round box 85%>
 +Este proxecto, "O diñeiro das mulleres",​ desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variacións:​ Enúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións,​ modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas. ​
 +
 +Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio,​ máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiro. E aínda que parte dun precedente con esencia ​ historicista,​ evoluciona cara a un proceso con estrutura episódica e documental.
 +</​WRAP>​
 +
 +</​WRAP>​
start.1438847939.txt.gz · Última modificación: 2019/12/10 23:37 (editor externo)