Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
start [2017/12/15 14:22]
127.0.0.1 editor externo
start [2020/01/17 13:18] (actual)
isabel
Línea 1: Línea 1:
-<fc #​6495ed><​fs xx-large>​El dinero de las mujeres</​fs></​fc>​+<fc #​6495ed><​fs xx-large>​O diñeiro das mulleres</​fs></​fc>​
  
-<​blockquote>​**La igualdad puede ser un derecho, pero no hay poder sobre la tierra ​que pueda transformarlo en un hecho.** Honoré ​de Balzac</​blockquote>​+<WRAP center round box 95%> 
 +<​blockquote>​Se resulta ​que o que vexo non coincide co que creo, entón ou cambio a miña maneira ​de crer ou cambio a miña maneira de mirar. Jorge Wagensberg ​</​blockquote>​
  
-{{ :​0_presentacion-logos:​presentacionlibro-1.jpg?600 |}} +{{ vimeo>​306428170?800x450 ​}} 
-\\+<WRAP center round box 85%> 
 +Este proxecto, "O diñeiro das mulleres",​ desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variacións:​ Enúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións,​ modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas. ​
  
 +Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio,​ máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiro. E aínda que parte dun precedente con esencia ​ historicista,​ evoluciona cara a un proceso con estrutura episódica e documental.
 +</​WRAP>​
 +
 +</​WRAP>​
start.1513344130.txt.gz · Última modificación: 2019/12/10 23:37 (editor externo)