Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
start [2019/12/22 14:20]
isabel
start [2020/01/17 13:18] (actual)
isabel
Línea 2: Línea 2:
  
 <WRAP center round box 95%> <WRAP center round box 95%>
 +<​blockquote>​Se resulta que o que vexo non coincide co que creo, entón ou cambio a miña maneira de crer ou cambio a miña maneira de mirar. Jorge Wagensberg </​blockquote>​
 +
 {{ vimeo>​306428170?​800x450 }} {{ vimeo>​306428170?​800x450 }}
-<blockquote>Este proxecto, "O diñeiro das mulleres",​ desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variacións:​ Enúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións,​ modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas. ​+<WRAP center round box 85%> 
 +Este proxecto, "O diñeiro das mulleres",​ desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variacións:​ Enúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións,​ modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas. ​
  
-Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio,​ máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiro. E aínda que parte dun precedente con esencia ​ historicista,​ evoluciona cara a un proceso con estrutura ​ episódica.</​blockquote>​+Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio,​ máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiro. E aínda que parte dun precedente con esencia ​ historicista,​ evoluciona cara a un proceso con estrutura episódica ​e documental.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +</​WRAP>​
start.1577020828.txt.gz · Última modificación: 2019/12/22 14:20 por isabel