Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
start [2020/01/17 13:16]
isabel
start [2020/01/17 13:18] (actual)
isabel
Línea 5: Línea 5:
  
 {{ vimeo>​306428170?​800x450 }} {{ vimeo>​306428170?​800x450 }}
-<blockquote>Este proxecto, "O diñeiro das mulleres",​ desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variacións:​ Enúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións,​ modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas. ​+<WRAP center round box 85%> 
 +Este proxecto, "O diñeiro das mulleres",​ desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variacións:​ Enúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións,​ modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas. ​ 
 + 
 +Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio,​ máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiro. E aínda que parte dun precedente con esencia ​ historicista,​ evoluciona cara a un proceso con estrutura episódica e documental. 
 +</​WRAP>​
  
-Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio,​ máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiro. E aínda que parte dun precedente con esencia ​ historicista,​ evoluciona cara a un proceso con estrutura episódica e documental.</​blockquote>​ 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
start.1579263386.txt.gz · Última modificación: 2020/01/17 13:16 por isabel