Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


benefactoras

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

benefactoras [2020/01/04 17:12]
isabel creado
benefactoras [2020/01/04 17:13] (actual)
isabel [Teresa Herrera]
Línea 68: Línea 68:
 Na Coruña, grazas á iniciativa dunha muller, Teresa Herrera (1712-1791), construíuse un Hospital de Caridade para dar asilo aos nenos non desexados, e legou todos os seus bens a esta causa. Ata entón -finais do século  XVIII-, a única institución con  hospicio era o Hospital Real de Santiago onde ían  expósitos de toda Galicia. Na Coruña, grazas á iniciativa dunha muller, Teresa Herrera (1712-1791), construíuse un Hospital de Caridade para dar asilo aos nenos non desexados, e legou todos os seus bens a esta causa. Ata entón -finais do século  XVIII-, a única institución con  hospicio era o Hospital Real de Santiago onde ían  expósitos de toda Galicia.
  
-Un pode imaxinarse en que estado podían chegar estes nenos despois de transitar penosos camiños, como sinala Carlos González Guitián, que estudou con detemento este asunto. Os que non chegaban mortos chegaban moribundos. Alí <wrap hi>eran criados por #ama de cría voluntarias, que recibían unha escuálida paga</wrap>, e, cando escaseaban, as freguesías próximas a Compostela chamaban ás mulleres lactantes da zona, que estaban obrigadas a ir.+Un pode imaxinarse en que estado podían chegar estes nenos despois de transitar penosos camiños, como sinala Carlos González Guitián, que estudou con detemento este asunto. Os que non chegaban mortos chegaban moribundos. Alí <wrap hi>eran criados por amas de cría voluntarias, que recibían unha escuálida paga</wrap>, e, cando escaseaban, as freguesías próximas a Compostela chamaban ás mulleres lactantes da zona, que estaban obrigadas a ir.
  
 O Hospital de Caridade coruñés empezou a dar asistencia en 1897. Contaba con tres médicos, sete enfermeiros e un capelán, e dispoñía dunhas instalacións anexas para acoller aos nenos  expósitos, ademais dun Departamento de Maternidade chamado cuarto de partos secretos. Un estrito regulamento protexía a intimidade da muller e favorecía o desenvolvemento do  expósito no Hospital de Caridade. O Hospital de Caridade coruñés empezou a dar asistencia en 1897. Contaba con tres médicos, sete enfermeiros e un capelán, e dispoñía dunhas instalacións anexas para acoller aos nenos  expósitos, ademais dun Departamento de Maternidade chamado cuarto de partos secretos. Un estrito regulamento protexía a intimidade da muller e favorecía o desenvolvemento do  expósito no Hospital de Caridade.
benefactoras.txt · Última modificación: 2020/01/04 17:13 por isabel