Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


declaracions_de_dereitos_e_lexislacion

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
declaracions_de_dereitos_e_lexislacion [2020/01/06 12:03]
isabel [Un camiño apenas iniciado]
declaracions_de_dereitos_e_lexislacion [2020/05/24 15:22] (actual)
isabel
Línea 1: Línea 1:
 <fs large><fc #6495ed>**Referencias e Anexos**  / Declaracións de dereitos e lexislación</fc></fs> <fs large><fc #6495ed>**Referencias e Anexos**  / Declaracións de dereitos e lexislación</fc></fs>
  
-===== Ss Declaracións de dereitos =====+<blockquote>{{http://economia.enigualdade.com/esp/lib/exe/fetch.php?w=300&tok=8730bf&media=wiki:eleonor_roosevelt_y_la_dudh.jpg?180 |}} \\ O 10 de decembro de 1948, a Asemblea Xeral da Organización das Nacións Unidas aprobou a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. A súa redacción e a súa aprobación non fosen posibles sen o esforzo persoal de  [[https://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt|Eleonor  Roosevelt]], primeira dama norteamericana e presidenta da comisión. 
 + 
 +{{ http://economia.enigualdade.com/esp/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=feb68a&media=eleanor-roosevelt_contirbucion.png?600 |}}</blockquote> 
 +</blockquote> 
 + 
 + 
 +===== As Declaracións de dereitos =====
 ---- ----
 <blockquote>{{http://enigualdade.com/wp-content/uploads/2014/05/ElJuramentoDeLosHoracios_JacquesLouisDavid.jpg?200 |}} <blockquote>{{http://enigualdade.com/wp-content/uploads/2014/05/ElJuramentoDeLosHoracios_JacquesLouisDavid.jpg?200 |}}
declaracions_de_dereitos_e_lexislacion.1578308594.txt.gz · Última modificación: 2020/01/06 12:03 por isabel