Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


desprovistas_de_poder

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
desprovistas_de_poder [2019/12/21 12:20]
isabel
desprovistas_de_poder [2019/12/21 16:13] (actual)
isabel
Línea 27: Línea 27:
 Para **a minoría máis cualificada, sempre que non fose depurada polo Réxime**, <fc #800080>estaban a enfermería, o maxisterio e as oficinas (aínda que <wrap hi>estas últimas con dubidosa reputación moral</wrap>)</fc>. Cui- dar e atender en posición de subordinada ao home non alteraba a feminidade da «[[http://www.grupo3estudios.es/nancy-y-la-nueva-mujer-espanola/|Nova Muller Española]]».  Para **a minoría máis cualificada, sempre que non fose depurada polo Réxime**, <fc #800080>estaban a enfermería, o maxisterio e as oficinas (aínda que <wrap hi>estas últimas con dubidosa reputación moral</wrap>)</fc>. Cui- dar e atender en posición de subordinada ao home non alteraba a feminidade da «[[http://www.grupo3estudios.es/nancy-y-la-nueva-mujer-espanola/|Nova Muller Española]]». 
  
-(…) As reformas lexislativas progresistas promovidas pola República (a Lei do Divorcio, a despenalización do aborto e a lei de Matrimonios Civís) foron totalmente abolidas. Desde 1938 ata o final da Ditadura, os dereitos da familia basearanse no Código Civil de 1889 de inspiración napoleónica. A familia recoñécese como institución natural e fundamento da sociedade e a maternidade como o eixo  definitorio da feminidade. +(…) As reformas lexislativas progresistas promovidas pola República (a Lei do Divorcio, a despenalización do aborto e a lei de Matrimonios Civís) foron totalmente abolidas. **Desde 1938 ata o final da Ditadura, os dereitos da familia basearanse no Código Civil de 1889 de inspiración napoleónica. A familia recoñécese como institución natural e fundamento da sociedade e a maternidade como o eixo  definitorio da feminidade**
  
-No laboral, o Foro do Traballo de 1938 declaraba que: “Todos os españois teñen dereito ao traballo. A satisfacción deste dereito é misión primordial do Estado” e, posteriormente, engadía que “O Estado se compromete a exercer unha acción constante e eficaz en defensa do traballador, a súa vida e o seu traballo. Limitará convenientemente a duración da xornada para que non sexa excesiva, e outorgará ao traballo toda sorte de garantías de orde defensiva e humanitaria. En especial prohibirá́ o traballo nocturno das mulleres e nenos, regulasé o traballo a domicilio e liberasé á muller casada do taller e da fábrica.” +No laboral, **o Foro do Traballo de 1938 declaraba que: “Todos os españois teñen dereito ao traballo**. A satisfacción deste dereito é misión primordial do Estado” e, posteriormente, engadía que “[[organizacion_sindical|O Estado se compromete a exercer unha acción constante e eficaz]] en defensa do traballador, a súa vida e o seu traballo. Limitará convenientemente a duración da xornada para que non sexa excesiva, e outorgará ao traballo toda sorte de garantías de orde defensiva e humanitaria. <fc #800080>En especial prohibirá́ o traballo nocturno das mulleres e nenos, regulasé o traballo a domicilio e liberasé á muller casada do taller e da fábrica”.</fc> 
  
-Todas as medidas de política familiar terán como obxectivo apartar ás mulleres casadas do traballo retribuído (negación do subsidio familiar se a esposa traballa, o «dote nupcial» das empresas por deixar o emprego, os premios á natalidade, etc.). Esta posición resultaba funcional nunha  autarquía cun mercado de traballo estancado pois evitaba o aumento do paro masculino. Tamén as políticas  pronatalistas (que máis que políticas eran discursos morais e  patrióticos) tiñan, entre outros, un obxectivo funcional: cubrir o baleiro demográfico creado pola contenda+<fc #800080>**Todas as medidas de política familiar terán como obxectivo apartar ás mulleres casadas do traballo retribuído**</fc> (<fc #800080>negación do subsidio familiar se a esposa traballa, o «dote nupcial» das empresas por deixar o emprego, os premios á natalidade</fc>, etc.). Esta posición **resultaba funcional nunha  autarquía cun mercado de traballo estancado pois evitaba o aumento do paro masculino**
  
-A partir de 1942, todas as regulamentacións dispoñerán que as traballadoras ao casar deberán abandonar o seu posto de traballo. As casadas que continúen traballando en industrias ou talleres farano «á negra» e non aparecerán nas pouco fiables estatísticas laborais da época. Pero non só tratábase de «liberarlles» dos duros traballos das fábricas, tamén se «liberó» á minoría de españolas academicamente máis formadas do exercicio da Avogacía do Estado, a Xudicatura, a Fiscalía, a  Magistratura, a Inspección de Traballo, notaríaa e o Corpo Diplomático, é dicir, daquelas profesións que podían outorgarlles poder e autonomía. Nesa ocasión, o mandato patriarcal situousé por encima dos privilexios de clase. A única carreira profesional considerada adecuada para as mulleres era a de mestra de nenas, profesión que se caracterizaba por estar ben considerada socialmente pero moi mal retribuída. No medio dese clima contrario ao traballo retribuído das mulleres casadas, a realidade era que miles delas traballaban duramente e percibindo retribucións moi inferiores ás dos homes. Non se lles apartó do traballo, #abocaŕ aos traballos familiares non remunerados, á economía mergullada e á condición de «exército de reserva de man de obra». +<blockquote><fc #800080>Tamén as políticas  pronatalistas</fc> (que máis que políticas eran discursos morais e  patrióticos) <fc #800080>tiñan, entre outros, un obxectivo funcional: cubrir o baleiro demográfico creado pola contenda</fc>.</blockquote>  
 + 
 +<wrap hi><fc #800080>A partir de 1942, todas as regulamentacións dispoñerán que as traballadoras ao casar deberán abandonar o seu posto de traballo</fc></wrap>**As casadas que continúen traballando en industrias ou talleres farano «á negra» e non aparecerán nas pouco fiables estatísticas laborais da época.**  
 + 
 +**Pero non só** tratábase de «liberarlles» **dos duros traballos das fábricas**<fc #800080>tamén se «liberoou» á minoría de españolas academicamente máis formadas do exercicio da Avogacía do Estado, a Xudicatura, a Fiscalía, a  Magistratura, a Inspección de Traballo, notaría e o Corpo Diplomático, **é dicir, daquelas [[muller_e_avogacia|profesións que podían outorgarlles poder e autonomía]]**</fc>. Nesa ocasión, **o mandato patriarcal situousé por encima dos privilexios de clase** 
 + 
 +<fc #800080>A única carreira profesional considerada adecuada para as mulleres era a de mestra de nenas</fc>, profesión que se caracterizaba por estar <wrap hi><fc #800080>ben considerada socialmente pero moi mal retribuída</fc></wrap> 
 + 
 +<blockquote>No medio dese clima contrario ao traballo retribuído das mulleres casadas, a realidade era que miles delas traballaban duramente e percibindo retribucións moi inferiores ás dos homes. Non se lles apartó do traballo, #abocaŕ aos traballos familiares non remunerados, á economía mergullada e á condición de «exército de reserva de man de obra».</blockquote> 
 </WRAP> </WRAP>
  
desprovistas_de_poder.txt · Última modificación: 2019/12/21 16:13 por isabel