Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


enfoque_obxectivos_e_indicadores

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
enfoque_obxectivos_e_indicadores [2019/12/07 23:22]
isabel creado
enfoque_obxectivos_e_indicadores [2019/12/10 23:37] (actual)
Línea 25: Línea 25:
 **Cantas conversación son necesarias para construír coñecemento?** **Cantas conversación son necesarias para construír coñecemento?**
  
-<fc #800080>Un dos principais conceptos dos que parte este traballo é ir contra os mitos da excepcionalidade. É dicir, que algo sexa unha excepción (ou o pareza por descoñecemento dos datos) non implica que sexa excepcional</fc>. No caso da xeración de riqueza, e emprego, por parte das mulleres, sempre foi unha realidade, aínda que non recoñecida polo relato oficial. Isto obriga a traballar con métodos de investigación cualitativa, que buscan validar ou rebater relacións entre variables. Sobre todo cando a realidade social é tan complexa.+Un dos principais conceptos dos que parte este traballo é **ir contra os mitos da excepcionalidade**. É dicir, <wrap hi>que algo sexa unha excepción (ou o pareza por descoñecemento dos datos) non implica que teña que ser excepcional</wrap>. No caso da xeración de riqueza, e emprego, por parte das mulleres, <fc #800080>**sempre foi unha realidade, aínda que non recoñecida polo relato oficial. Isto obriga a traballar con métodos de investigación cualitativa**</fc>, que buscan validar ou rebater relacións entre variables. Sobre todo cando a realidade social é tan complexa.
  
 <blockquote>A cuestión da xeneralización dos estudos cualitativos (incluído, por tanto, o estudo de casos) non radica nunha mostra  probabilística extraída dunha poboación á que se poida estender os resultados, senón no desenvolvemento dunha teoría que pode ser transferida a outros casos.</blockquote> <blockquote>A cuestión da xeneralización dos estudos cualitativos (incluído, por tanto, o estudo de casos) non radica nunha mostra  probabilística extraída dunha poboación á que se poida estender os resultados, senón no desenvolvemento dunha teoría que pode ser transferida a outros casos.</blockquote>
enfoque_obxectivos_e_indicadores.txt · Última modificación: 2019/12/10 23:37 (editor externo)