Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


fabricas_de_mistos

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

fabricas_de_mistos [2020/01/05 19:05] (actual)
isabel creado
Línea 1: Línea 1:
 +<fs large><fc #6495ed>**Anexos**  / Fábricas de mistos</fc></fs>
  
 +<blockquote>En xullo de 1888, na fábrica de mistos  Bryant &  May, en  Bow, ao leste de Londres, <fc #800080>**as 1.400 obreiras da empresa, coñecidas como ‘the matchwomen’ (as cerilleras), declaráronse en folga**</fc>
 +
 +**A sociedade  victoriana escandalizouse**, non polas condicións nas que traballaban, senón **porque o lugar para as mulleres non era a fábrica, senón o fogar**. Facían mistos respirando o tóxico fósforo branco durante 14 horas ao día, os seus salarios baixaron ao nivel de 1878 e os castigos e as multas respondían á arbitrariedade. ([[http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/14/cultura/1371220750.html|El mundo]])
 +</blockquote>
 +
 +===== Guerra ao chisqueiro =====
 +----
 +
 +<WRAP center round box 95%>
 +<blockquote>A posibilidade de obter lume facilmente e en calquera momento representou un gran avance na historia da humanidade.
 +
 +A pesar de parecer un produto bastante simple, un misto atravesa diferentes fases no seu proceso de produción e require unha cantidade considerable de compoñentes químicos para a composición da súa cabeza.
 +
 +A grandes liñas, é preciso lograr unha combinación adecuada para garantir todas e cada unha das súas propiedades: facilidade de combustión, tamaño apropiado da chama e sinxeleza de apagado.</blockquote>
 +
 +| {{ http://wiki.de-mudanza.net/esp/lib/exe/fetch.php/2_biografias:fabrica-cerillas.jpg?350 |}} \\ A fábrica de mistos, preto dos actuais xulgados e por onde pasaba "[[http://wiki.de-mudanza.net/esp/doku.php/metaforas_de_la_memoria#el_rio_de_monelos|O Rego dos Xudeus]]" | {{ http://wiki.de-mudanza.net/esp/lib/exe/fetch.php/2_biografias:cerilleras-1.jpg?370 |}} \\ Estatua dedicada ás misteiras| 
 +
 +| {{ http://wiki.de-mudanza.net/esp/lib/exe/fetch.php/2_biografias:fabrica-cerillas-falperra.jpg?350 |}}  \\ Vista panorámica. Ao fondo o lavadoiro da Falperra, que é o edificio que está arriba e á dereita, por encima das sabas que están a  clareo | {{ http://wiki.de-mudanza.net/esp/lib/exe/fetch.php/2_biografias:lavadero-falperra.jpg?500 |}} \\ Entrada ao lavadoiro da Falperra | 
 +
 +</WRAP>
 +
 +
 +
 +===== Contexto histórico-sectorial: O atraso de España =====
 +----
 +
 +<WRAP center round box 90%>
 +  * [[http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/viewFile/258169/345514|David e Goliat. A industria  cerillera española en perspectiva internacional (1892-1956)]]
 +
 +Son cinco os factores  que fan da industria   cerillera un interesante campo de investigación para a historia empresarial  e industrial  da España contemporánea.  Desde o punto  de vista teórico cabe destacar
 +
 +  - En primeiro lugar, que os fósforos foron un dos monopolios do Estado español, desde 1892 ata 1956. 
 +  - En segundo lugar, este monopolio estivo arrendado á iniciativa privada e concretamente a unha empresa de carácter familiar, o Grupo Fierro.
 +  - En terceiro lugar, os fósforos constituíron un dos sectores nos que España protagonizou unha temperá internacionalización con presenza en Portugal  desde 1925, en Marrocos desde 1937 e en diversos países de Iberoamérica desde o final da Guerra  Civil española. Esta expansión  permite, así mesmo, destacar a importancia do capital social como estratexia de crecemento dunha empresa .  En efecto, a familia Fierro  puxo de manifesto  unha notable  capacidade  para xerar redes empresariais  de cooperación e crear e explotar  ese capital  social que foi protagonista do crecemento  exterior  do Grupo .
 +  - En cuarto  lugar, o sector  fosforero  é especialmente interesante  desde o punto de vista internacional polo seu carácter de  oligopolio, cuxa traxectoria foi moi en paralelo á industria  do tabaco. A súa estratexia baseouse na produción a gran escala, no crecemento horizontal, na competencia ao principio e, moi pronto, no recurso aos acordos de colaboración.
 +  - En quinto  lugar, e xa desde un punto  de vista máis concreto, cabe sinalar que a industria   fosforera española foi moi pouco estudada . Existen escasos traballos que abordan perspectivas  concretas, en especial a laboral.
 +
 +Estas páxinas ofrecen un primeiro achegamento ao sector fosforero en España . Pretendemos poñer  de relevo **a importancia desta pequena  industria que, a pesar do seu atraso tecnolóxico e do escaso valor engadido  do seu produto final, constituíu un dos poucos sectores nos que España participou  tempranamente e con certo éxito no mercado internacional**. Cronoloxicamente, este traballo detense en **1956, data na que foi suprimido  o monopolio español sobre a fabricación  e venda de mistos e na que España  xa estaba establecida no mercado norteafricano e no iberoamericano**.
 +</WRAP>
 +\\
 +===== A  cerillera de Andersen  =====
 +
 +<WRAP center round box 90%>
 +A Pequena  Cerillera (ou A Nena dos Fósforos) é un conto de fadas escrito por  Hans  Christian Andersen e publicado por primeira vez en 1848. Na Dinamarca dos tempos de Andersen estaba prohibido  mendigar, e moitos pobres dedicábanse a fabricar mistos e vendelas nas rúas, desta forma ninguén podía acusarlles de  mendigar.
 +
 +Parece que Andersen escribiu o seu conto simplemente para facernos chorar como madalenas, pero realmente para o danés o final da historia é feliz. Non é que o escritor #gozar con que as pobres nenas pobres, xeadas e famentas morran soas na rúa, senón porque segundo as crenzas relixiosas tanto súas como da época, o máis feliz para a nena era poder estar coa súa avoa nun paraíso sen fame, frío nin dor... imos, que a moza debería darse cun canto nos dentes con poder ter un final tan "feliz".
 +
 +Ao longo do conto, Andersen vai describindo aos poucos como é o proceso de hipotermia que sofre a nena. Coa hipotermia leve, cando a temperatura corporal está entre os 33 e 35 graos centígrados, empezan os tremores, a confusión mental e a torpeza de movementos. A  cerillera parece sufrir todo  ésto:  tiritiona, visións e  arrinconamiento. Se hai hipotermia moderada (de 30 a 33 º C), tamén aparece a desorientación e perda de memoria. Coa hipotermia grave (menos de 30º C) pode haber perda de consciencia, baixada de tensión e mesmo a morte. Andersen non sabería moito de enfermidades, pero vai contando ao detalle polo que pasa a moza antes de morrer. [[http://cuentitisaguda.blogspot.com.es/2007_06_01_archive.html|Cuentitis aguda]].
 +</WRAP>
 +\\
fabricas_de_mistos.txt · Última modificación: 2020/01/05 19:05 por isabel