Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


metodoloxia

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
metodoloxia [2020/01/16 12:47]
isabel ["Cosa pensano le ragazze"]
metodoloxia [2020/01/26 16:10] (actual)
isabel [Resumo Vs. Síntese]
Línea 46: Línea 46:
  
   * Para crear síntese hai que manter viva a  autoexigencia da aprendizaxe, a procura constante das inspiracións que se filtren en axendas saturadas   * Para crear síntese hai que manter viva a  autoexigencia da aprendizaxe, a procura constante das inspiracións que se filtren en axendas saturadas
 +</WRAP>
 +\\
 +==== Menos engadir e MAIS reformular ====
 +
 +<WRAP center round box 95%>
 +<blockquote>Quen facemos a historia das mulleres non tratamos de poñer un suplemento á historia, tratamos de reformular a historia, cremos que a inclusión das mulleres na historia obriga a repensar a historia en conxunto, queremos unha historia da humanidade, unha historia que non fale só dos homes.</blockquote> 
 +
 +Isto dicía [[https://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Nielfa|Gloria Nielfa]] no seu discurso da cerimonia en que foi recoñecida co premio Clara Campoamor.
 +
 +<fs medium>**[[familia#maria_telo_y_la_reforma_del_codigo_civil|María Telo]]**</fs>
 +
 +[[http://campus.usal.es/gabinete/comunicacion/Discurso_Maria_Telo.pdf|Discurso María Tello, nomeamento Doutora  Honoris na Universidade de Salamanca]]
 +
 +\\
 +<html> <center> 
 +<iframe src="http://docs.google.com/gview?url=http://economia.enigualdade.com/PDFS/Discurso_Maria_Telo.pdf&embedded=true" style="width:600px; height:600px;" frameborder="0"></iframe>
 +</center> </html>
 +\\
 +
 </WRAP> </WRAP>
  
metodoloxia.txt · Última modificación: 2020/01/26 16:10 por isabel