Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


sala_de_cine

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
sala_de_cine [2019/12/10 23:37]
127.0.0.1 editor externo
sala_de_cine [2019/12/19 12:47] (actual)
isabel
Línea 2: Línea 2:
  
 <WRAP center round box 95%> <WRAP center round box 95%>
 +
 +<blockquote>Este proxecto, "O diñeiro das mulleres", desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variacións: Enúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións, modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas. 
 +
 +Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio, máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiro. E aínda que parte dun precedente con esencia  historicista, evoluciona cara a un proceso con estrutura  episódica.</blockquote>
 +
 <html> <center> <div style='padding:56.25% 0 0 0;position:relative;'><iframe src='https://vimeo.com/showcase/5497348/embed' allowfullscreen frameborder='0' style='position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;'></iframe></div> </center> </html> \\ <html> <center> <div style='padding:56.25% 0 0 0;position:relative;'><iframe src='https://vimeo.com/showcase/5497348/embed' allowfullscreen frameborder='0' style='position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;'></iframe></div> </center> </html> \\
 </WRAP> </WRAP>
  
sala_de_cine.txt · Última modificación: 2019/12/19 12:47 por isabel