Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Última revisión Ambos lados, revisión siguiente
start [2020/01/17 13:15]
isabel
start [2020/01/17 13:16]
isabel
Línea 7: Línea 7:
 <blockquote>Este proxecto, "O diñeiro das mulleres", desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variacións: Enúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións, modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas.  <blockquote>Este proxecto, "O diñeiro das mulleres", desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variacións: Enúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións, modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas. 
  
-Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio, máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiro. E aínda que parte dun precedente con esencia  historicista, evoluciona cara a un proceso con estrutura documental e episódica.</blockquote>+Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio, máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiro. E aínda que parte dun precedente con esencia  historicista, evoluciona cara a un proceso con estrutura episódica e documental.</blockquote>
 </WRAP> </WRAP>
- 
start.txt · Última modificación: 2020/01/17 13:18 por isabel