Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
start [2015/08/04 23:07]
isabel
start [2020/01/17 13:18] (actual)
isabel
Línea 1: Línea 1:
-<fc #6495ed><fs xx-large>El dinero de las mujeres</fs></fc>+<fc #6495ed><fs xx-large>O diñeiro das mulleres</fs></fc>
  
-{{ :0_presentacion-logos:presentacionlibro-1.jpg?700 |}} +<WRAP center round box 95%> 
-\\ +<blockquote>Se resulta que o que vexo non coincide co que creo, entón ou cambio a miña maneira de crer ou cambio a miña maneira de mirarJorge Wagensberg </blockquote> 
-{{ :0_presentacion-logos:logofedacepe_320x200_.png?100 |}} | {{ ::0_presentacion-logos:logo-abanca-450x220.jpg?100 |}} | {{ :0_presentacion-logos:logo_color.png?100 |}} | {{ :0_presentacion-logos:logo_cor.jpg?100 |}} |+ 
 +{{ vimeo>306428170?800x450 }} 
 +<WRAP center round box 85%> 
 +Este proxecto, "O diñeiro das mulleres", desenvólvese de forma similar á estrutura da música clásica, cun tema e as súas variaciónsEnúnciase o tema para partir do cal se desenvolven ampliacións, modificacións e apuntamentos en forma de preguntas abertas 
 + 
 +Nin pretende ser unha historia exhaustiva, nin un experimento de laboratorio, máis ben unha secuencia de indagacións para un ensaio sobre os patróns do poder e a súa relación co diñeiroE aínda que parte dun precedente con esencia  historicista, evoluciona cara a un proceso con estrutura episódica e documental. 
 +</WRAP> 
 + 
 +</WRAP>
start.1438722469.txt.gz · Última modificación: 2019/12/10 23:37 (editor externo)