Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


dinero-poder_vs._poder-dinero

Anexos / Dinero-poder Vs. Poder-dinero

Bank for Savings, Nueva York, 1819


Os diñeiros das mulleresSabela Corbelle

Un artigo publicado no semanario ribadense La Comarca del Eo, a principios da década dos 20, deixaba ben claro, desde o principio, o revolucionario que era entón que unha muller fose dona do seu propio diñeiro. De feito, comezaba así: “á muller que, hai medio século, dábanlle unha asignación para alfinetes pais e maridos sucedeuna agora a muller que ten conta corrente no banco”.

O primeiro banco que abriu contas de aforro para mulleres foi o Bank for Savings, de Nova York, en 1819, apuntaba o mesmo artigo, que engadía: “Desde entón, aqueles depósitos chegaron a adquirir tanta importancia que nalgúns bancos norteamericanos creáronse departamentos especiais para mulleres, con salas para escritorio e descanso, onde estas clientas poden discutir os seus negocios e pasar un intre de charla. Ademais, dispoñen dun cuarto-tocador en devanditos establecementos”. O financeiro americano Henry Hasler tiña a teoría de que as casadas aforraban máis que as solteiras e viúvas e a idade na que as mulleres máis aforraban era entre os 20 e 30 anos, “en cambio, o número de imposicións decrece cando a muller chega aos 40”,

Por profesións, a maioría das aforradoras -50- eran encargadas de restaurante, seguíanlles as encajeras (que facían encaixes) (47), as profesoras (30), as confeccionadoras de caixas de cartón, axentes de comercio e amas de goberno (20) e, por detrás, as taquígrafas, fabricantes de gorras, cociñeiras, oficialas modistas de taller, vendedoras ambulantes, músicas, enfermeiras, médicas, fotógrafas, confeccionadoras de carteiras de peto, lavandeiras, artistas de teatro e só unha dona de casa de hóspedes, institutriz e costurera.

Aos directores dos bancos, chamáballes especialmente a atención a capacidade para dirixir as finanzas que tiñan as mulleres. No artigo publicado na Comarca do Eo, difundíanse unhas palabras do director do Banco Bowery, Míster Wood, que dicía que as mulleres se fixan moito ata no menor detalle da súa conta e descobren antes que os homes máis versados en matemáticas calquera erro que poida rexistrarse no cómputo dos intereses“.

No banco North River, o 45 por cento dos seus clientes eran mulleres, predominando as irlandesas e despois as alemás, italianas, suízas e norueguesas. Tamén había bastantes chinesas. “A razón de que sexan tantas as alemás con contas nos bancos é que, regularmente, a nai é a tesoureira na familia o pai e os fillos confíanlle todo o diñeiro que gañan e ela colócao no banco. Esta é un vello costume alemán”.

Un Goberno con mulleres anularía a prostitución e reglamentaría as amas de cativa

La Comarca del Eo publicaba en 1921 —dez anos antes da aprobación do sufraxio universal feminino— un artigo asinado co pseudónimo Un Labrador Galego sobre os dereitos pendentes das mulleres, como o de poder elixir e ser elixidas para cargos políticos. “Tan logo como as mulleres interveñan no goberno e administración dos municipios e a nación desaparecerá a prostitución, reglamentarase a industria das amas de cativa, os bailes e demais espectáculos obscenos. Tamén cesará a explotación do neno e da muller en fábricas, talleres e traballos particulares e públicos”, dicía o articulista.

Outra das reivindicacións do Labrador Galego era o acceso ao mundo laboral en condicións dignas e case igualitarias ao home. “Eu non quero nin pido que a muller exerza profesións incompatibles co seu sexo e que a natureza reservou soamente ao home. Eu pido que se lle concedan os mesmos dereitos que temos os homes e para cada sexo os deberes que impuxo a natureza porque sería inhumano, cruel e absurdo que a muller subise ás árbores ou fose mariño, soldado, aviador, albanel ou carpinteiro. Estas profesións deben exercelas soamente os homes”.

A administración dos bens propios e o mantemento da patria potestade sobre os fillos en caso de segundas nupcias eran outras das reivindicacións feministas que xa emerxían a principios do século XX en Lugo. “¿Por que a muller non ha de comparecer en xuízo, adquirir e vender bens raíces, administrar os seus bens propios e trasladar a súa residencia sen o consentimento do marido? ¿Por que a muller ha de perder a patria potestade sobre os seus fillos menores ao contraer segundas nupcias e o home conservar devandito dereito aínda que case vinte veces?”, preguntábase o articulista.

Dignidade por encima de todo

En 1892, Concepción Arenal defendía, no Boletín da Institución Libre de Ensino, a dignidade da muller con estas palabras: “O primeiro que necesita é persuadirse de que solteira, casada ou viúva ten deberes que cumprir, dereitos que reclamar, dignidade que non depende de ninguén, un traballo que realizar e idea de que é unha cousa seria a vida e que se a toma como xogo, será xoguete”.

El "hombre económico"


¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?

Katrine Marçal, que es la jefa de opinión de Aftonbladet, el principal periódico de Suecia, hace justo lo contrario de lo que han hecho nuestros candidatos en estos tediosos días de campaña: poner en valor la singular contribución de las mujeres a la economía de los países y criticar el “hombre económico” en cuanto paradigma del sujeto individual y con derechos en los modernos Estados constitucionales. Su libro es pues una crítica en toda regla a una alianza, la que se refuerza día a día entre patriarcado y neoliberalismo, que genera una brutal desigualdad y que muy especialmente continúa situando a la mitad femenina en condiciones de mayor vulnerabilidad.

El punto de partida del libro es el siguiente: “Cuando Adam Smith se sentaba a cenar, pensaba que si tenía la comida en la mesa no era porque les cayera bien al carnicero y al panadero, porque estos perseguían sus propios intereses por medio del comercio. Era, por tanto, el interés propio el que le servía la cena. Sin embargo, ¿era así realmente? ¿Quién le preparaba, a la hora de la verdad, ese filete a Adam Smith?”. Es decir, Marçal llama la atención sobre como no solo hay un “segundo sexo” sino también una “segunda economía”. O dicho de otra manera: frente al trabajo de los hombres que es el que cuenta, el invisible de las mujeres; frente al desarrollado en el espacio público, considerado productivo y por lo tanto con valor social y económico, el que tradicionalmente ha estado en el privado y que en consecuencia se ha considerado más una proyección natural de la feminidad que un auténtico motor de la economía.

(…) como bien ha explicado Almudena Hernando en su magnífico libro La fantasía de la individualidad (Katz, 2012), el hombre ha construido su “aparente” autonomía gracias a los roles desempeñados por las madres, esposas o hermanas. Un perfecto relato patriarcal en el que el binomio jerárquico masculino/femenino ha sustentado la política, la economía y hasta los afectos, y cuyos resultados están bien lejos de la soñada igualdad. Al contrario, y como bien explica la periodista, el modelo, sobre todo en los últimos años, no ha hecho más que incrementar las desigualdades en el planeta y de manera especial la vulnerabilidad de mujeres y niñas.

(…) economistas como María Pazos o Cristina Carrasco, deja bien claro que necesitamos otro modelo de “contrato” que nos permita superar el sistema sexo/género y que de manera urgente supere las divisiones masculino/femenino, público/privado, productivo/reproductivo y razón/emoción. Lo cual implica superar a su vez el paradigma del “hombre económico” como el sujeto sobre el que hemos construido las referencias políticas, jurídicas, culturales y hasta simbólicas de nuestras sociedades. En este sentido, y recordando a Gloria Steinem, el feminismo no pretende que las mujeres cojan un pedazo de pastel más grande sino hornear un nuevo pastel. Un pastel que no será posible mientras que no organicemos la economía en torno a lo que es de verdad importante para la gente.

(…) Frente a unos políticos ocupados en satisfacer las necesidades del mercado, y frente a un sistema que ha convertido la competencia en la clave interpretativa del mundo, necesitamos una nueva definición de lo Humano, necesariamente atravesada por el género, el cuerpo, la posición social o la experiencia vital de cada uno. Una definición que subraye, además, nuestra interdependencia, nuestra condición de seres “carentes” y, por tanto, la necesidad que tenemos de los otros. De ahí que debamos empezar por superar las múltiples huidas que caracterizan al hombre económico: de la inseguridad, de la debilidad, de las diferencias o del cuerpo y las emociones. En definitiva, como sentencia Katrine Marçal, “para que la economía pueda solucionar los problemas de la especie humana, es imprescindible que no siga fijándose ciegamente en una fantasía masculina en la que hay un solo sexo”.

Como bien concluye la autora, Margaret Douglas, la madre de Adam Smith, es la pieza que faltaba al rompecabezas. Ella, y todas las Margaret que en el mundo han sido y son, nos demuestran que “el secreto mejor guardado del feminismo radica en lo relevante que un enfoque feminista resulta a la hora de buscar una solución a nuestros principales problemas económicos convencionales”. No basta pues, con añadir mujeres a la mezcla y agitar. Hace falta reformar nuestras sociedades, economías y políticas. O, lo que es lo mismo, “hemos de decir adiós al hombre económico y construir una sociedad que dé cabida a una concepción más amplia e integradora de lo humano”. Lástima que la mayoría de nuestros políticos, y bastantes políticas, todavía no se hayan enterado.

Análisis incompletos

Re-definir el espacio público


El derecho a la ciudad

La participación debe ir acompañada de un proceso de acción y transformación, es decir, de proveer de ‘experiencias’ que permitan a la ciudadanía tener una opinión más informada e imaginar otros escenarios posibles.

  • La ciudad no ha sido nunca un lugar armónico, libre de confusión, conflictos, violencia… la ciudad es el escenario histórico de la destrucción creativa

¿Pero de qué derechos hablamos? ¿Y de la ciudad de quién?

Los comuneros de 1871 pensaban que tenían derecho a recuperar “su” París de manos de la burguesía y de los lacayos imperiales. Los monárquicos que los mataron, por su parte, pensaban que tenían derecho a recuperar la ciudad en nombre de Dios y de la propiedad privada. En Belfast, católicos y protestantes pensaban que tenían razón, lo mismo que Shiv Sena en Bombay cuando atacó violentamente a los musulmanes ¿No estaban todos, acaso, ejerciendo su derecho a la ciudad? “A derechos iguales ¬¬-constató célebremente Marx- la fuerza decide” ¿Es a esto a lo que se reduce el derecho a la ciudad? ¿Al derecho a luchar por los propios anhelos y a liquidar a todo el que se interponga en el camino? Por momentos el derecho a la ciudad parece un grito lejano que evoca la universalidad de la Declaración de derechos humanos de la ONU ¿O será que lo es?


  • Sin embargo, no podemos prescindir ni de los planes utópicos ni de los ideales de justicia. Son indispensables para la motivación y la acción. La indignación ante la injusticia y las ideas alternativas han inspirado durante mucho tiempo la búsqueda del cambio social. No podemos deshacernos cínicamente de ellas. Pero podemos y debemos contextualizarlas. Todos los ideales en materia de derechos presuponen una cierta concepción de los procesos sociales. Y a la inversa: todo proceso social incorpora alguna concepción de los derechos.
  • Vivimos en una sociedad en la que los derechos inalienables a la propiedad privada y a las ganancias se imponen sobre cualquier otra concepción de derechos inalienables que se pueda tener. Esto es así porque nuestra sociedad está dominada por la acumulación de capital en el marco de un mercado de intercambios. Este proceso social depende de una determinada construcción jurídica de los derechos individuales.
  • Como reza un antiguo dicho: “no hay nada más desigual que el igual trato entre desiguales”.
  • Las libertades de mercado conducen inevitablemente al monopolio (como puede verse en el ámbito de los medios de comunicación o del desarrollo urbanístico). Treinta años de neoliberalismo nos enseñan que mientras más libre es el mercado, más grandes son las desigualdades y mayor el poder de los monopolios.
  • Peor aún, los mercados necesitan la escasez para funcionar. Y si la escasez no existe se crea socialmente.

Ningún orden social, decía Saint-Simon, puede cambiar si las grandes líneas de lo nuevo no se encuentren ya latentes en el presente. Las revoluciones no son rupturas totales, pero son capaces de dar un giro radical a las cosas. Los derechos que hoy se consideran derivados de la propiedad (como el derecho a ser tratado con dignidad) deberían volverse fundamentales; y los derechos que hoy se consideran fundamentales (como el derecho de propiedad privada o el derecho al beneficio) deberían considerarse derechos supeditados al resto

Análisis del porqué de la segregación

Buen análisis de Margarita Torre. Excelente enfoque y enlaces.

En España, las mujeres representan el 42,6% de la población ocupada (INE, 2021). Esto no significa, ni mucho menos, que en todos los trabajos haya casi la mitad de mujeres. Algunos trabajos como peluquería, enfermería o educación infantil, son mayoritariamente femeninos (más del 85% de mujeres). Otros, como ingeniero mecánico, electricista o bombero, son mayoritariamente masculinos (menos del 10% de mujeres). En total, casi 5 de cada 10 mujeres tendrían que cambiar de ocupación para que el mercado laboral fuera neutral en cuanto al género.

No hay nada intrínsecamente bueno o malo en realizar un trabajo u otro. Sin embargo, la segregación laboral por género tiene importantes consecuencias a nivel organizativo e individual. A nivel agregado, es un problema porque las normas sociales restringen las opciones profesionales de mujeres y hombres, distorsionando así los mercados laborales, reduciendo los salarios y perjudicando la innovación y la productividad de las empresas. A nivel individual, la segregación ocupacional continúa siendo el factor más relevante a la hora de explicar la brecha salarial de género. En general, los trabajos que normalmente realizan los hombres acumulan más salario, poder y prestigio. Las ocupaciones femeninas, sin embargo, están peor remuneradas y ofrecen menos oportunidades de promoción y mejora. Esto se debe, en gran medida, a una devaluación sistemática del trabajo femenino.

_La segregación ocupacional es un fenómeno dinámico, no estático_

A menudo concebimos las carreras profesionales como movimientos lineales desde los puestos de entrada hasta niveles más altos de responsabilidad, autoridad y salario, siempre dentro del mismo sector. Las experiencias de muchos trabajadores, en cambio, no se ajustan a esta trayectoria idealizada. Por ejemplo, muchas mujeres empleadas en profesiones con predominio de hombres, como los oficios cualificados o las programadoras informáticas, terminan por abandonar estos trabajos, contribuyendo a reproducir los niveles de segregación en el mercado. En resumen, la segregación por género no es algo estático, no es algo fijo que termina el día en que los trabajadores entran en el mercado laboral. Al contrario, existen constantes flujos de entrada y salida entre ocupaciones masculinas, neutras y femeninas que se asemejan a una “puerta giratoria”.

_El estudio de la movilidad ocupacional de género_

La segregación es pues un fenómeno dinámico, no estático, y entender su evolución requiere analizar la movilidad entre ocupaciones. En un nuevo artículo junto Jerry A. Jacobs estudiamos los procesos de segregación en las últimas cinco décadas en EEUU. Usando datos de la Current Population Survey examinamos las transiciones entre ocupaciones masculinas, femeninas y neutras, entre 1970 y 2018. Por razones de espacio y simplicidad, aquí nos centraremos en las salidas de mujeres de trabajos masculinos. Esta transición es particularmente intrigante porque, como hemos señalado arriba, tanto los hombres como las mujeres tienen fuertes incentivos pecuniarios y no pecuniarios para trabajar en ocupaciones dominadas por los hombres. Sin embargo, volver a una ocupación feminizada a menudo desafía la lógica del logro ocupacional.

El gráfico a continuación muestra la probabilidad predicha de que una mujer pase de una ocupación masculina a una femenina en las últimas cinco décadas, controlando por factores sociodemográficos (edad, nivel educativo, grupo étnico, estado civil y presencia de hijos en el hogar) y laborales (número de horas trabajadas). El gráfico diferencia, además, entre ocupaciones de alto estatus (directivas y profesionales) y bajo estatus (servicios y ocupaciones manuales).

Figura 2. Probabilidad de que una mujer pase de una ocupación masculina a una femenina. Elaboración propia a partir de CPS 1970-2018.

Los resultados se pueden resumir en 3 grandes puntos. En primer lugar, la tasa de mujeres que abandona una ocupación masculina para irse a una femenina se ha reducido drásticamente en las últimas décadas. Concretamente, ha pasado del 53% en 1970 al 25% en 2018. Sería razonable pensar que estos resultados se deben a diferencias entre cohortes, ya que las mujeres jóvenes tienen diferentes aspiraciones profesionales y están más preparadas para enfrentarse a los desafíos de género que emergen en los lugares de trabajo masculinos. Sin embargo, nuestro estudio muestra que los patrones de movilidad no difieren significativamente entre mujeres mayores y menores de 35 años.

En segundo lugar, y a pesar de esta considerable mejora, todavía son muchas las mujeres que abandonan los trabajos masculinos una vez superadas las barreras de entrada. En 2018, solo el 29% de las mujeres que cambiaba de ocupación en el sector masculino se iba a otra ocupación masculina. El resto salía hacia ocupaciones femeninas (25%) o neutras (46%). Al contrario de lo que se podría esperar, encontramos que la presencia de hijos en el hogar no tiene un efecto significativo en las salidas de mujeres de trabajos masculinos – tampoco en el resto de transicionales que examinamos en el artículo. Nuestros resultados sugieren, en cambio, que el abandono de trabajos masculinizados continúa ligado a los obstáculos de aceptación e integración que encuentran las mujeres cuando empiezan a trabajar en profesiones dominadas por hombres. Usando expresión de Moore, las mujeres en entornos masculinos continúan siendo outsiders in the inside.

En tercer lugar, el gráfico muestra cómo varían los patrones de movilidad entre diferentes estratos socioeconómicos. En consonancia con otras investigaciones recientes, nuestros resultados revelan una creciente polarización entre las mujeres en el mercado laboral. Por un lado, las profesionales y directivas han mejorado sus trayectorias profesionales y han ampliado sus oportunidades profesionales. El acceso a la educación superior ha sido un elemento clave para conseguir estos logros. Con el tiempo, sus trayectorias profesionales han tendido a converger con las de los hombres, aunque la plena convergencia sigue siendo un objetivo lejano. Por otro lado, las mujeres empleadas en el sector servicios u ocupaciones manuales no cuentan con las mismas oportunidades. Estas mujeres tienen a menudo trabajos a tiempo parcial y son más vulnerables a las rigideces del mercado. Además, los resultados indican que su probabilidad de pasar de una ocupación con predominio de hombres a otra con predominio de mujeres sigue siendo significativamente mayor que en caso de las mujeres en ocupaciones de alto estatus.

_Implicaciones para las políticas públicas_

Las políticas dirigidas a reducir la segregación ocupacional se han centrado en aumentar la presencia de mujeres en entornos masculinos. Por un lado, los esfuerzos se han orientado a favorecer la entrada de mujeres en carreras STEM - donde continúan siendo una inmensa minoría – y en programas de formación profesional altamente masculinizados. Por otro lado, el sistema de cuotas ha mejorado la representación de mujeres en consejos de administración. Nuestro trabajo muestra que, a pesar de que cada vez más mujeres llegan a ocupar puestos tradicionalmente masculinos, muchas de ellas terminan por irse, contribuyendo a reproducir los niveles de segregación. Por ello, garantizar el acceso a posiciones anteriormente reservados para los hombres es una estrategia necesaria, pero no suficiente. Las políticas públicas deben, además, facilitar la retención y evitar la fuga de mujeres en este tipo de trabajos. ¿Cómo? Combatiendo los mecanismos de exclusión como el acoso sexual, la reproducción homosocial y el comportamiento homofílico en el lugar de trabajo, y promoviendo culturas de trabajo más favorables a las mujeres.

Una segunda tarea pendiente es reducir las - cada vez mayores - diferencias de clase. La mayor parte de la desegregación se ha producido en las ocupaciones profesionales, mientras que las ocupaciones de clase baja continúan en una situación muy similar a la que tenían hace 30 años. Cada vez vemos más mujeres arquitectas o abogadas, pero apenas ha aumentado el número de mujeres mecánicas o electricistas. Las mujeres de clase baja se enfrentan a importantes barreras para acceder a puestos manuales bien remunerados y, cuando lo hacen, son más propensas a reconsiderar su decisión.

Por último, es importante mejorar las condiciones laborales y salariales en las infravaloradas ocupaciones femeninas. Esto podría tener un doble impacto positivo. Por un lado, mejoraría la posición económica de las mujeres y haría que la segregación de género de las ocupaciones sea menos costosa para las mujeres y para la sociedad en general. Por otro lado, esta mejora podría incrementar el interés de los hombres por estas ocupaciones y contribuir a la neutralización del mercado de trabajo.

dinero-poder_vs._poder-dinero.txt · Última modificación: 2022/01/12 19:58 por isabel