Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


diccionario_persoal

Autoría e referencias / Diccionario persoal

As palabras por se mesmas non son nada, están ocas ata que se incorporan á propia experiencia vital. Son percepcións personalizadas dos feitos e os soños. Elixímolas e elíxennos, ás veces achegan pero tamén separan.

Hai palabras que non adoitan gustar e á miña inspíranme liberdade para pensar máis aló do establecido, pero tamén é certo que tiven que aprender a detectar esas diferenzas. Entre as que me gustan: Non, crítica, discusión, debate… E, por suposto, as conxuncións adversativas, coa súa permanente provocación a explorar.

Co tempo imos construíndo un dicionario persoal que nos define e no que nos definimos.

Palabras que deberían existir

Axendar: fixar reunións, encontros ou tarefas, é un verbo ben formado en español que xa recollen algúns dicionarios, polo que o seu uso pode considerarse adecuado.

Concluestión: conclusións que non o son, que así, a certa distancia, e tamén de preto, parecen máis ben cuestións.

Disueñar: Soña e deseña. Deseñar os soños, e aínda mellor se se poden axendar.

Extimar: Sacar fose o que antes quedaba dentro. Un verbo que debería existir.

Lidertarias/os: liderado de futuro. O resultado tras “implantar” a autogestión e que adoita requirir xefes/as que non queiran “xefear”.

PasHitos: fragmentar e mirar iso que expomos como moi grande dunha forma máis lixeira e real.

trabacacións e/ou travacacións: “O matiz da “b” ou a “v” ten que ver co equilibrio traballo/vacación”.

ese lugar de traballo onde de cando en vez podes deixar pasar o tempo, mirar con detalle algo intranscendente, poñer a mente en branco e camiñar amodo

Tragozar: unión de traballar e gozar, unha medida máis humana doutras maneiras de vivir e traballar.

UrbaNalización: Urbanización banal que consiste en replicar e clonar cidades con diferenzas importantes de poboación, territorio, historia e cultura. A consecuencia é a proliferación de paisaxes insípidos e estandarizados.

Voluntariar: Un verbo que non existe nas lenguas románicas pero si nas xermánicas, polo menos en inglés. O seu significado expresa a acción de levar a cabo actividades voluntarias filantrópicas.

startupiza: que ten un certo parecido fonético con “estupidiza”. E quizá non só fonético…

Datificable: Estamos a converternos en datos: toda a nosa vida está a traducirse a comportamentos datificables que son lidos por algoritmos para vendernos algo de maneira máis eficiente (Ed Finn, 2017. What algorithms want: imagination in the age of computing).

Mixidad: O neoloxismo mixidad vén a paso firme, desde Francia (mixité), abríndose camiño para promover unha idea que supera á equidade de xénero, porque reivindica a presenza de mulleres e homes, homes e mulleres en todas as actividades e a todos os niveis do poder e a decisión.


Palabras imposibles


Discreción

  1. Sensatez e tacto para falar ou obrar
  2. Reserva, prudencia
  3. a discreción: Sen limitación, segundo cada cal queira ou decida

A mesma palabra serve para poñernos límites e para eliminalos?

Reversión

  1. Volta dunha cousa ao estado ou condición anterior
  2. Volta dunha propiedade ao seu antigo dono ou paso a outro novo.

Como mínimo, pasou o tempo. Nada volve ao seu estado anterior.

PercepciónsBuscando “unha” solución

Rexeitamos ideas

Un desperdicio!

E si as compartimos?

O NON é unha caixa de ferramentas chea de solucións valiosas

Non = Abundancia = Repensar as ideasdiccionario_persoal.txt · Última modificación: 2019/12/12 22:34 por isabel